Broj polaznika, intenzitet i dinamika nastave, te mjesto izvođenja nastave utvrđuje se u dogovoru s klijentom.Ovisno o broju polaznika te razini znanja, Contego nudi sljedeće tečajeve:

   INDIVIDUALNI TEČAJEVI

Rad profesora s jednim polaznikom. Nastava se odvija 2 ili 3 puta tjedno (4-6 nastavnih sati). Ovakav način rada pogodan je za osobe koje su svakodnevno izložene poslovanju na stranom jeziku ili trebaju naučiti jezik brže, efikasnije i uz minimalan gubitak vremena. Primjenjuje se krojeni model nastave, uz maksimalnu prilagodbu potrebama polaznika.

   STANDARDNI TEČAJEVI ZA 2-8 POLAZNIKA

Grupa se sastoji od 2 do 8 polaznika istog ili sličnog predznanja. Nastava se odvija u pravilnim intervalima kroz semestar (2 puta tjedno). Za niže stupnjeve koristimo udžbenike (ponekad i općeg jezika), ali se vrlo brzo prelazi na materijale poslovnog jezika. Također se provodi i krojeni model nastave (naročito na višim stupnjevima). Rad u ovim grupama na zaostaje u svojoj dinamičnosti i efikasnosti, budući da odabir tema i aktivnosti pokrivaju potrebe i zanimanje svih polaznika.

   KONVERZACIJSKI TEČAJEVI

Konverzacijski tečaj pruža mogućnost usavršavanja, obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina. Preporuča se nakon završenog šestog stupnja kako bi polaznici ostali u kontaktu sa stranim jezikom. Dinamika je iznimno fleksibilna (ponekad je dovoljan i jedan nastavni sat tjedno), u skladu s potrebama polaznika. Također se primjenjuje krojeni model nastave.

   INTENZIVNI TEČAJEVI

Tečajevi koji se održavaju jednom tjedno po tri ili više nastavnih sati. Naročito su pogodni za manje grupe polaznika koji nemaju vremena za standardnu dinamiku 2x tjedno. Ne preporučaju se nižim stupnjevima zbog prevelike količine obrađenog gradiva u kratkom vremenu.