SADRŽAJ

Osnovni cilj naših programa je razviti i unaprijediti Vašu komunikativnu kompetenciju, dakle pripremiti Vas za snalaženje u različitim situacijama poslovnoga konteksta, bilo da surađujete s konzultantima, revizorima, sponzorima, pohađate seminare i slično.
U sklopu našeg krojenog tečaja naučit ćete kako govoriti, slušati, pisati i čitati, dakle, komunicirati, s ciljem fluentnosti, preciznosti i učinkovitosti.

Osnovni sadržaji svih naših programa između ostalog uključuju:

- predstavljanje sebe i svog poduzeća(struktura, djelatnosti, odgovornosti, strategija);
- kulturološke razlike i stilovi formalnog i neformalnog ophođenja u raznim zemljama;
- poslovna korespodencija i telefoniranje;
- jezik sastanaka i pregovaranja
- jezik putovanja te mnoštvo dodatnih aktualnih tema iz svakodnevnog života.

Sadržaj tečaja ne zasniva se isključivo na udžbeniku, već on služi tek kao gramatička i tematska smjernica te biva popraćen autentičnim tekstovima i publikacijama aktualnog poslovnog konteksta.KONCEPT

Naši programi i kurikulum okvirno se zasnivaju na preporukama opisanim u "Zajedničkom europskom jezičnom okviru što ga je razvilo Vijeće Europe. Razine jezične kompetencije podijeljene su u 6 osnovnih stupnjeva koji sadržavaju dodatne podstupnjeve te polaznici pohađaju tečaj dok ne savladaju znanje i vještine koje propisuje određeni stupanj.

Stoga naši nastavni programi nisu standardizirani. Pri izvođenju nastave osobita se pažnja poklanja:

- individualnim mogućnostima i kompetenciji polaznika;
- optimalnom opterećenju polaznika u skladu s njihovim sposobnostima i specifičnim potrebama;
- savladavanju straha od komunikacije na stranom jeziku.